Informacje dla SAMORZĄDÓW

Regionalne priorytety zdrowotne

Spójne z Narodowym Programem Zdrowia priorytety polityki zdrowotnej dla każdego z 16 województw w Polsce określa wojewoda we współpracy z Wojewódzką Radą do Spraw Potrzeb Zdrowotnych. Priorytety określane są na podstawie art. 95c ustawy z 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dokumenty te są podane do publicznej wiadomości, można się z nimi zapoznać wchodząc na strony internetowe poszczególnych urzędów wojewódzkich. Priorytety ustala się na okres, na który sporządza się tzw. Mapy Potrzeb Zdrowotnych.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu