Informacje dla SAMORZĄDÓW

Polityka zdrowotna

Zdrowie publiczne jest silnie związane z polityką zdrowotną, kształtowaną na poziomie ogólnokrajowym przez Ministerstwo Zdrowia. w dużym uproszczeniu, politykę tę można określić jako zestaw zasad i zadań związanych z podziałem środków finansowych na realizację przyjętych celów zdrowotnych. Poszczególne zadania polityki są realizowane na wszystkich szczeblach administracji państwowej oraz przez JST (województwo, powiat i gmina)

 


Polityka zdrowotna według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odnosi się do „decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. (…) Określa wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko- i średnioterminowej. To wyznacza priorytety oraz oczekiwane role poszczególnych grup.”


Źródło: Health Policy, WHO.


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 
Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu