Informacje dla SAMORZĄDÓW

Od pomysłu do realizacji

Pozyskanie środków z Unii Europejskiej niesie za sobą ogromne, realne korzyści i umożliwia realizację zadań, które do tej pory były niedostępne. Musimy jednak pamiętać, że uzyskanie dofinansowania wymaga od nas przemyślenia całości projektu i przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie przejścia przez cały proces jego weryfikacji. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie jest elementem czasochłonnym i wymaga od nas rzetelnego przemyślenia wszystkich działań, które zamierzamy zrealizować w ramach naszego projektu.

 

Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 

Źródło: AOTMiT

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu