Informacje dla SAMORZĄDÓW

Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Mapy Potrzeb Zdrowotnych (MPZ) stanowią podstawę dla określania priorytetów polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym. Obowiązek tworzenia map wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Działania obejmują mapowanie potrzeb zdrowotnych oraz opracowanie bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w zakresie 30 grup chorób. Celem projektu jest wdrożenie efektywnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Do końca 2018 r. powstały Mapy Potrzeb Zdrowotnych w podziale na: 

  • onkologiczne 
  • kardiologiczne 
  • szpitalne ustawowe 
  • dla 30 grup chorób 

Każda z Map Potrzeb Zdrowotnych występuje w podziale na 16 województw. 


Źródło: www.mpz.mz.gov.pl 


Źródło: Programy Profilaktyczne, czyli dobra inwestycja w zdrowie mieszkańców. Vademecum Samorządowca. 
Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu