Mapy Potrzeb Zdrowotnych

Mapy Potrzeb Zdrowotnych (MPZ) stanowią podstawę dla określania priorytetów polityki zdrowotnej na poziomie regionalnym. Obowiązek tworzenia map wynika z ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Działania obejmują mapowanie potrzeb zdrowotnych oraz opracowanie bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w zakresie 30 grup chorób. Celem projektu jest wdrożenie efektywnych rozwiązań w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Do końca 2016 r. powstało 16 regionalnych MAP POTRZEB ZDROWOTNYCH (jedna dla każdego województwa) oraz mapa ogólnopolska w zakresie:

  • Lecznictwa zamkniętego dla 30 wyróżnionych grup chorób.
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla 15 grup chorób.
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla 15 grup chorób.

Uzupełnienie brakujących obszarów ma nastąpić do końca 2017 r.

Źródło: www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partnerzy merytoryczni

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu