Informacje dla SAMORZĄDÓW

Gdzie szukać informacji o środkach unijnych?

Aby aplikować o środki unijne, niezbędne jest uzyskanie informacji na temat otwartych, aktualnie trwających lub planowanych naborów wniosków o dofinansowanie. w odniesieniu do projektów w obszarze zdrowia, informacje o aktualnych lub planowanych naborach uzyskamy z następujących źródeł:

 

Warto wiedzieć
Aby wyszukać trwające lub planowane nabory wniosków, należy wejść na stronę www.funduszeeuropejskie.gov.pl lub www.zdrowie.gov.pl, a następnie wybrać opcję „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

W celu uzyskania informacji na temat wszystkich planowanych konkursów w danym roku, należy uruchomić link „Harmonogram naboru wniosków” dostępny na stronie .

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

W kolejnych krokach należy wskazać rok, dla którego chcemy uzyskać informację, np. 2017, a następnie program, dla którego będziemy przeglądać informacje. w odniesieniu do obszaru zdrowia należy wskazać „Wiedza Edukacja Rozwój”, lub dla programu regionalnego wybrać interesujące nas województwo.

Po wybraniu odpowiedniej opcji pojawi się link do dokumentu:
„Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w Programie Wiedza Edukacja Rozwój”.

 

 

Informacje nt. planowanych terminów konkursów dotyczących obszaru zdrowia pojawią się w części dokumentu nazwanej Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

 

Warto wiedzieć
  • Informacje dotyczące dokumentacji konkursu (takie jak: regulamin konkursu, załączniki, wzory umów i wniosków o dofinansowanie) ogłaszane są na 30 dni przed otwarciem naboru.
  • Regulamin konkursu określa ile czasu ma beneficjent na złożenie wniosku o dofinansowanie (najczęściej jest to ok. 4 tygodni).
  • Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie programów unijnych, w celu ułatwienia procesu pozyskiwania środków europejskich, organizują dedykowane szkolenia i konferencje dotyczące omówienia założeń ogłoszonych konkursów. Informacje na temat dostępnych szkoleń można uzyskać za pośrednictwem portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w  części Weź udział w szkoleniach i konferencjach.
Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu