Informacje dla SAMORZĄDÓW

Gdzie szukać informacji na temat opracowywania i realizacji programów

Projekt edukacji środowisk samorządowych: www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: www.pzh.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia: www.nfz.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny: www.gis.gov.pl

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: www.aotmit.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny: www.stat.gov.pl

Mapy Potrzeb Zdrowotnych: www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl

Fundusze Europejskie: www.zdrowie.gov.pl, www.fbr.zdrowie.gov.pl, www.eog.gov.pl

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego: www.ptzp.org

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej: www.ptoz.pl

Związek Powiatów Polskich: www.zpp.pl

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich: www.szmp.pl

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care: www.ceestahc.org

Portal Dobre Programy Zdrowotne: www.dobreprogamyzdrowotne.pl

Krajowy Rejestr Nowotworów: www.onkologia.org.pl

Strony internetowe samorządów i urzędów wojewódzkich oraz powiatów i gmin: www.administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

Strony internetowe organizacji pozarządowych działających w obszarze zdrowia

Najbliższe spotkanie:
Zapisz się na konferencje
Idź do następnego artykułu

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu