Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nas spotkaniach regionalnych. Zapisów można dokonać poprzez poniższy formularz. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt bezpośrednio na maila: sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl.

 

  1. Administratorem danych osobowych Compass Public Relations s.c. K.Waligóra, A.Pawlikowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 64/405  NIP 525-258-22-05 mail: biuro@compasspr.pl, tel 500 088 365, 515 315 332
  2. Dane zbierane są w celach marketingowych związanych z projektem Zdrowie Człowiek Profilaktyka w tym uczestnictwa w konferencjach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.
  3. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może Pani/ Pan ją wycofać w dowolnym momencie z tym , że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę prosimy przesłać maila na adres sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl w tytule wpisując „Wycofanie zgody”
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą partnerzy cyklu Zdrowie Człowiek Profilaktyka.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Każde przetwarzanie Pani/ Pana danych będzie oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Pani /Pana danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Pani/Pan korzysta). Dane będą wykorzystywane w celach marketingu własnego administratorów i kiedy przemawia za tym tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody

Partnerzy merytoryczni

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu