Projekt edukacji środowisk samorządowych oraz przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców

Zapraszamy na spotkania regionalne i do korzystania z materiałów edukacyjnych

Partner merytoryczny

Projekt Edukacyjny

Projekt realizowany dzięki wsparciu